Mobil Elif Eren Logo

Bu Cookie Uygulamaları Politikası; UZM. DR. ELİF EREN tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve Instagram gibi), ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar (“UZM. DR. ELİF EREN siteleri”) için geçerlidir.

UZM. DR. ELİF EREN sitelerini kullanarak, cookie’lerin bu Cookie Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer cookie’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya UZM. DR. ELİF EREN sitelerini kullanmamalısınız. Kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakmak, UZM. DR. ELİF EREN sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Cookie Uygulamaları Nelerdir?

Cookie’ler, bir UZM. DR. ELİF EREN sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir cookie genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Cookie’leri ne amaçla kullanırız?

Cookie’leri; UZM. DR. ELİF EREN sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, UZM. DR. ELİF EREN sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca cookie’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Bu sayfayı paylaşmak ister misin?